Predstavitev občine Gorišnica

Dobrodošli v občini Gorišnica

Občina Gorišnica obsega naselja sredi Ptujskega polja, ki ležijo od 200 m do 2 km od regionalne ceste Ptuj-Ormož, na obeh straneh kanala za HE Formin in poplavnega območja reke Pesnice. Na rodovitni ravnici med naselji prevladujejo obdelovalne površine z njivami in travniki, vmes pa so manjši gozdni otoki. Proti vznožju in na južnih obronkih Slovenskih goric uspeva žlahtna vinska trta. Občina obsega vasi Cunkovci, Formin, Gajevci, Gorišnica, Mala vas, Moškanjci, Muretinci, Placerovci, Tibolci, Zagojiči in Zamušani. Središče občine je Gorišnica, gručasto naselje na Ptujskem polju, ki se širi ob obeh straneh regionalne ceste Ptuj-Ormož. Današnje središče je oblikovano okoli župne cerkve sv. Marjete iz 14. stoletja (prvič omenjena leta 1391), ki je bila v 19. stoletju neoromansko obnovljena. 

Občina Gorišnica meri dobrih 29 kvadratnih kilometrov in šteje okoli 4000 prebivalcev. Nastala je z reformo lokalne samouprave v Republiki Sloveniji leta 1994 in začela delovati kot samostojna lokalna skupnost 1. januarja 1995. Takrat je občina obsegala še območje zdajšnje občine Cirkulane, ki se je od Gorišnice ločila leta 2006. Zdajšnjo občino Gorišnica tako sestavljajo naselja Cunkovci, Formin, Gajevci, Gorišnica, Mala vas, Moškanjci, Muretinci, Placerovci, Tibolci, Zagojiči in Zamušani. Gre za značilni svet Ptujskega polja, razprostrt severno in južno od državne ceste Ptuj – Ormož. Poleg reke Drave, ki jo ob stari strugi spremlja še kanal za napajanje hidroelektrarne Formin, je pomemben vodotok tudi reka Pesnica. 

0
Prebivalcev
v naši občini
0
Površina v
kvadratnih kilometrih
0
Delovno
aktivnih prebivalcev
0
Leto
ustanovitve

Razišči občino Gorišnica
in njeno lokalno ponudbo.

Skupaj zmoremo več! Občino Gorišnica sestavljajo občani, otroci, učenci, športniki, rokometaši, gasilci, ribiči, upokojenci ... Spoznajte našo občino.

Dominkova domačija

Občina Gorišnica se ponaša s čudovito kmečko hišo - Dominkovo domačijo. Velja za najstarejši v celoti ohranjeno hišo, grajeno v panonskem stilu.

Lokalna društva

V občini delujejo najrazličnejša društva - od športnih, gasilskih, ribiških, gospodinjskih ... Skupaj jih je več kot 15.

Športni center Gorišnica

V letu 2022 je zaživel Športni center Gorišnica, ki zajema atletsko stezo z nogometnim igriščem, košarkarsko igrišče, pomožno nogometno igrišče, tribune, garderobe in ostali notranji prostori, otroško igrišče ter fitnes naprave na prostem.

Občina Gorišnica

Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica

Uradne ure občine:

Pon.: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00

Sreda: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00

Petek: 8.00 – 13.00

Aktualne novice

Vpiši svoj e-poštni naslov in prejmi aktualne novice.

Občina Gorišnica © 2023. Vse pravice pridržane.

Skip to content