OBČINSKA UPRAVA

OBČINSKA UPRAVA

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine.

Za opravljanje nalog občinske uprave je v Občini Gorišnica ustanovljen enovit organ OBČINSKA UPRAVA OBČINE GORIŠNICA, ki zagotavlja:

 • strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
 • zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
 • polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
 • učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področjih:

 • splošnih zadev,
 • normativno-pravnih zadev,
 • upravnih zadev,
 • javnih financ,
 • gospodarskih dejavnosti, kmetijstva in turizma,
 • družbenih dejavnosti,
 • varstva okolja in urejanja prostora,
 • gospodarskih javnih služb, infrastrukture in gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
 • inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva.

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.

Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave. Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

Sedež občinske uprave: 

Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica

 

Matična številka: 5883962000

Davčna številka (DŠ): 81877790

 

Tel.: 02/743 11 10

Fax: 02/743 11 20

E-mail: obcina@gorisnica.si

 

Direktor občinske uprave: Matevž Cestnik

Strokovni sodelavci: Sandra Žuran, Renata Petek, Ivica Trunk, Dušan Muršec, Dušan Kostanjevec, Niko Muršec

 

Uradne ure:

Ponedeljek: 8:00 – 12:00 in 13:00 – 15:00

Sreda: 8:00 – 12:00 in 13:00 – 17:00

Petek: 8:00 – 13:00

Občina Gorišnica

Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica

Uradne ure občine:

Pon.: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00

Sreda: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00

Petek: 8.00 – 13.00

Informacije

Aktualne novice

Vpiši svoj e-poštni naslov in prejmi aktualne novice.

Občina Gorišnica © 2023. Vse pravice pridržane.

Skip to content