SOKOVA DOMAČIJA – NUJNA VZDRŽEVALNA DELA NA MLINU

SOKOVA DOMAČIJA – NUJNA VZDRŽEVALNA DELA NA MLINU

Naziv operacije: Sokova domačija – nujna vzdrževalna dela na mlinu

Akronim: DOMAČIJA SOK

Prijavitelj: Občina Gorišnica

Vrednost operacije: 43.343,49 EUR

Zaprošena vrednost: 30.198,33 EUR

POVZETEK OPERACIJE:

Ukrep: U5 Obnovitev objektov kulturne dediščine

Prioriteta: P1 Spodbujanje turističnega razvoja: objekt ponuditi turistom, z možnostjo vodenega ogleda, kar bi za Občino Gorišnica pomenilo večjo prepoznavnost in pridobitev nove turistične destinacije

P3 Revitalizacija objektov kulturne dediščine za namene trženja in trajnostnega turizma, lokacija ne ponudi samo ogleda kulturne dediščine, nahaja se v območju Natura 2000, kar predstavlja ohranjanje narave ter posledično varstvo okolja

 

Občina Gorišnica je obnovila objekt, ki ima evidenčno številko dediščine (EŠD 29600-Domačija Sok) in sicer prekrila streho, očistila objekt, predmete v objektu (mlin…), uredila fasado, zamenjala okna, vrata. S tem je ohranila kulturno vrednoto in jo bo turistom v prihodnosti ponudila za ogled (prikaz mletja moke na starinski način, ogled objekta z okolico). Sokov mlin se nahaja v območju Nature 2000, kar še dodatno dokazuje, da gre za objekt vreden prenove in trženja. Z obnovo bomo pripomogli posledično tudi k ohranjanju narave ter varstva okolja. Namen je spodbujati in usmerjati tak družbeni razvoj, ki bi omogočal dolgoročne danosti za človekovo zdravje, počutje in kakovost življenja. Na območju občine bomo tako pridobili novo turistično destinacijo, kar bi povečalo prepoznavnost občine.

 

Objekt bomo ponudili turistom, z možnostjo vodenega ogleda. To bi za Občino Gorišnica pomenilo večjo prepoznavnost in pridobitev nove turistične destinacije.

 

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:

1 obnovljen objekt kulturne dediščine, ki bo po celotni obnovi v funkciji trženja 

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl. Povezava na Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, je   https://www.program-podezelja.si/sl/.

Občina Gorišnica

Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica

Uradne ure občine:

Pon.: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00

Sreda: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00

Petek: 8.00 – 13.00

Informacije

Aktualne novice

Vpiši svoj e-poštni naslov in prejmi aktualne novice.

Občina Gorišnica © 2023. Vse pravice pridržane.

Skip to content