Bojan Vozlič

VE-6: Zamušani in Tibolci

Sem Bojan Vozlič, rojen leta 1975, stanujoč v Zamušanih. Sem poročen in oče dveh sinov. Po izobrazbi sem ekonomski tehnik in sem zaposlen v družbi Petrol, kjer opravljam delo poslovodje. Že od mladih nog sem aktivno vključen v razna društva v vasi in občini. Več kot 40 let sem že član gasilskega društva Zamušani. Prav tako delujem v vaškem odboru Zamušani. Na lokalnih volitvah sem bil izvoljen na mesto svetnika občine Gorišnica, kjer bom kot član svetniške skupine SDS zastopal vas Zamušani in vas Tibolci. Priznati moram, da je občina Gorišnica zelo dobro razvita, urejena in nam nudi urejeno in kakovostno življenje.

Ker pa tisti, ki se ne razvija, nadgrajuje in posodablja, nazaduje, imam željo, da se naša občina še bolje in hitreje razvija in raste na vseh področjih. Kot svetnik se bom na vaški ravni zavzemal za dokončanje kanalizacije, ureditev glavne vpadne ceste v vas Zamušani, ureditev vaško gasilskega prostora z ureditvijo otroških igral, rekonstrukcijo omrežja električne energije, obnovo mostu čez reko Pesnico v Tibolcih. Zavzemal se bom tudi za večjo samostojnost GZ Gorišnica in vaških odborov. Glede na to, da premalo tržimo Dominkovo domačijo, ureja pa se tudi Sokov mlin, moramo nujno najti način, kako to tržiti. Na koncu mi dovolite, da se zahvalim vsem, ki ste se udeležili lokalnih volitev in z oddajo svojega glasu pripomogli k izboru svetnikov in župana za naslednjo štiriletno obdobje. Posebna hvala tudi občinskemu odboru stranke SDS za vso podporo v predvolilnem času.

Skip to content