Gregor Visenjak

VE-7: Moškanjci

Sem Gregor Visenjak, rojen v Moškanjcih, kjer tudi stanujem s partnerko in otrokom. Po izobrazbi sem diplomirani inženir zootehnike. Zaposlen sem v podjetji Perutnina Ptuj. V prostem času se ukvarjam z vinogradništvom. Sem komunikativen, prilagodljiv, družaben, organiziran in delo z ljudmi mi ni tuje. Zavzel se bom za vsa društva v naši vasi. V občinskem svetu bom deloval pošteno, timsko in veselim se novih izzivov. Trudil se bom uresničiti zadane cilje, ki sem si jih postavil. Vsekakor pa moramo skupaj gledati za razvoj naše občine Gorišnica.

Skip to content