Peter Bezjak

VE-2: Gajevci, Placerovci in Mala vas

Sem Peter Bezjak, na lokalnih volitvah sem bil v volilni enoti Gajevci, Placerovci in Mala vas izvoljen za svetnika Občine Gorišnica. Rojen sem 16. 2. 1981. Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva. Zaposlen sem na Javnih službah Ptuj d. o. o. in opravljam delo vodje komunalnih gospodarskih javnih služb. Odraščal sem v Placerovcih. Sem poročen in  oče štirih otrok. Pred petimi leti smo se z družino preselili v Malo vas, kjer smo si ustvarili dom.

V občinskem svetu Občine Gorišnica sem že deloval v mandatu 2014–2018, tako da mi delo v občinskem svetu ni tuje. Prav tako sem dobro seznanjen z zakonodajo, predvsem na področju gradbeništva, urejanja prostora, prometa in komunalne infrastrukture. Ker mi je to področje najbolj blizu, želim v občinskem svetu delovati na tem področju. Zavzemal in trudil se bom za enakomeren razvoj občine na vseh področjih. Kot doslej bom tudi v bodoče vedno podpiral dobre predloge in rešitve v dobrobit občanov.

Spoštovani vaščani vasi Mala vas, Gajevci in Placerovci, hvala za vaš glas na volitvah in izkazano zaupanje.
Skip to content