ŠPORTNO DRUŠTVO GORIŠNICA

Če želimo podati pregled delovanja športnega društva Gorišnica, moramo poseči globoko v zgodovino. Delovanje tega društva pomeni zgodovinski razvoj športa na tem področju, saj je veliko let predstavljalo edino organizirano obliko druženja športnikov in njihovih simpatizerjev.

Pri pisanju poročila smo si pomagali z biltenoma, ki ju je izdalo ŠD oziroma še prej TVD Partizan Gorišnica, ob svoji 35. in 50. obletnici delovanja. V pomoč pa je tudi dopis g. Šugman Rajka, ki je bil eden glavnih promotorjev različnih športnih panog, ki so kasneje pripeljale do ustanovitve društva. Leto 1954 namreč velja za uradni začetek TVD Partizan Gorišnica. Ker nekih trdnih zapiskov ni, je vsaki takšen dokument, kot smo ga 16. septembra 2004 prejeli od g. Šugmana, nadvse koristen. Tematika je nadvse zanimiva in vredna strokovne raziskave, kar naj ostane izziv za prihodnost. Problem je le v tem, da s časom izgubljamo akterje, ki lahko k dokončni razjasnitvi veliko doprinesejo.

Začetki razvoja telesne kulture v Gorišnici in okolici, segajo v čas pred II. svetovno vojno. V prostorih Slomškovega doma (današnja pošta ) so telovadili “Orli”, ki so se kasneje preimenovali v “Fantovski odsek”. Mladi fantje, ki jih je gnala želja po gibanju in združevanju, so gojili predvsem orodno telovadbo in proste vaje.

Po trditvah g. Šugmana, lahko za začetek organiziranega športa v Gorišnici, omenimo ustanovitvi Društva Orel leta 1919 oz. 1920, ter posledično kot protiutež, leta 1921 ustanovitev Društva Sokoli. Telovadili so na prostem, po izgradnji Slomškovega doma leta 1925 pa v tem domu. Društva je leta 1929 s šestojanuarsko diktaturo prepovedal in s tem ukinil kralj Aleksander.

V tedanjem Slomškovem domu je vračila pouk telesne vzgoje tudi šola, ki je bila po II. svetovni vojni glavni nosilec telesne vadbe v vasi in okolici. Pionirji so leta 1949 sodelovali na telovadnem nastopu v Ljubljani, 11. avgusta 1949 pa še deluje telovadna vrsta, katere predstavniki so nastopili na telovadnem nastopu v Markovcih.

V tem času je največjo senzacijo in razburjenje povzročila prva usnjena nogometna žoga. Podatki o tem kdo jo je prvi prinesel se razlikujejo. Po eni verziji jo je v vas prinesel tovariš Stane Stanič – učitelj tukajšnje šole, g. Šugman pa trdi, da je to storil še okrog leta 1947/48 njegov oče (še ena tema za raziskavo). Žoga je za tisti čas predstavljala pravo senzacijo.

Po II. svetovni vojni so se izvajale razne športne aktivnosti – od tekmovanj v gimnastiki, rokometu, šahu, odbojki, plavanju, tenisu, namiznem tenisu.

Leta 1954 je nastalo društvo TVD Partizan, ki je vse te športnike povezalo v eno organizacijo. Pomemben je podatek, da je bilo društvo uradno registrirano pri Partizanu Slovenije 1955. leta, skupaj s še 9 društvi takratne LRS.

Člani so poleg naštetih športnih disciplin želeli igrati tudi nogomet, zato se je pojavila potreba po vadbenem prostoru – igrišču. Od Kmetijskega gospodarstva Ptuj so pridobili njivo in jo preuredili v športno igrišče. Mladi iz Gorišnice in okolice so se organizirali v delovno brigado in v stilu tedanjega časa ročno uredili igrišče. Od tistega časa pa vse do danes je prostor ob Gaju pomenil prostor za mladino, prostor kjer so se zbirali, imeli svoje želje, ideje, prostor, ki je pomenil njihovo svobodo, mesto za dokazovanje in krepitev telesa in duha. Sem so več kot petdeset let vlagali svoje delo s ciljem, da si uredijo prostor, ki bo služil svojemu namenu in bo hkrati v okras okolju. Da se je vse do danes delalo prostovoljno, ni potrebno posebej poudarjati. Raznorazni materiali so se v glavnem pridobivali donatorsko preko »poznanstev«. Izdelek generacij mladine lahko vidimo danes, ko je športni park resnično lepo urejen in tako služi svojemu namenu. Na žalost pa vsi niso dojeli višjega pomena tega prostora. Če bi ga, potem zanesljivo ne bi prišlo do Gordijskega vozla, ki ga že več kot dvanajst let neuspešno razvezujejo različni akterji. Zakaj je prišlo do problema, napaka ali »napaka«, zamujeni roki itd. so teme, ki se jih ne bomo dotikali, dejstvo je, da situacija ne koristi nikomur.

Leto 1955 je povezano s prihodom Branka Turkuša, učitelja telovadbe na OŠ “F. Belšaka” v Gorišnici. V svoji mladostni zagnanosti je ustvaril odlične generacije rokometašev in rokometašic, ki so 1957 postale prvakinje Slovenije. Leta 1956 so člani društva organizirali študentski festival.

V obdobju 1958 – 1963 je v OŠ telesno vzgojo poučeval Franc Plohl, ki je vzgojil vrsto odličnih telovadcev in atletov. Vsi, ki imamo šport radi, se spominjamo izrednih uspehov v krosu, orientacijskem teku, vzorno urejenega igrišča, številnih organizacij tekmovanj in številnih pokalov, ki smo jih prinesli z občinskih in republiških tekmovanj. Nekajkrat so sodelovali tudi na teku Ob žici okupirane Ljubljane in v tekmovalnem programu dosegali imenitne rezultate.

Leta 1968 se je formiral šahovski krožek v OŠ Gorišnica. Prvi mentor je postal Vlado Viher. Krožek je prerasel svoje okvire in ob preostalih dveh mentorjih Anici Toplak in Ivanu Voršiču, postal prava zakladnica mladih talentov v slovenskem in celo jugoslovanskem prostoru.

Ustanovljena je bila rokometna sekcija. ženske so nastopale v ORL Ptuj, fantje pa v Podravski ligi.

Pokazala se je potreba in želja po lastnih slačilnicah in klubskih prostorih. Poleti 1982 so bili zgrajeni temelji za bodoči objekt.

Nogometna ekipa je leta 1983 postala pokalni prvak na področju NZ Ptuj. Vrhunec je bila tekma v Mariboru, 25. maja 1983: polčas 0:0, končni rezultat 5:0 za Maribor – eden največjih uspehov nogometa.

1984 – začetek gradnje 1. faze slačilnice 5 x 6 m; pozno jeseni je bilo pokrito. Zidano je bilo z lomljeno opeko iz opekarne Ormož

1985 – nadaljevanje gradnje klubskega prostora, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev počasi napreduje.

V začetku devetdesetih je vodstvo društva spoznalo, da so sredstva, ki so na voljo, premalo za ambiciozne cilje, ki si jih je zadalo. V kletnih prostorih takratne občine smo zopet s prostovoljnim delom uredili diskoteko, ki je pomenila razmah investicij na igrišču. Uredilo in opremili so slačilnico, asfaltirali rokometno igrišče, na njem uredili razsvetljavo in še marsikaj. Organizirano je bilo več velikih prireditev (Zlata selekcija, Pax, Agropop.). V obdobju do odpovedi diskoteke, je klub finančno stal verjetno najbolje v zgodovini.

Leta 1996 je bila ustanovljena planinska sekcija, ki še danes uspešno deluje.

V zadnjem obdobju zgodovine ŠD so uredili še tribune, pomožno igrišče in namakalno omrežje za športni park.

Na področju nogometa je klub v tem obdobju nastopal v MNZ Ptuj. Velik poudarek je bil in je še vedno na delu z mlajšimi selekcijami. Gorišniški naraščajniki veljajo za zelo nadarjene v tem prostoru, saj so generacije redno pri vrhu ali na njem na našem nivoju tekmovanja. Na žalost ni uspelo narediti koraka naprej, saj si je kar nekaj generacij v mladinski konkurenci z rezultati priigralo možnost napredovanja v drugo državno mladinsko nogometno ligo. Vodstvo je po izdelavi finančnega načrta za nastopanje v tej konkurenci ugotovilo, da zahtevane vsote ne bo mogoče pridobiti in bi takšen korak lahko imel za klub sila negativne posledice.

Zraven igranja v ligah, društvo razvija tudi različna druga srečanja, od mednarodnih prijateljskih tekem z ekipami iz Avstrije in Hrvaške, do številnih turnirjev v velikem in malem nogometu.

Od leta 1997, ko se je ustanovila športna zveza občine Gorišnica, smo njeni člani in skupno smo priredili še nekaj olimpijad. Z njo tesno sodelujemo in jo podpiramo pri njeni ideji športa za vse. Upamo, da bo to sodelovanje tvorno tudi v prihodnosti.

Od omenjenih sekcij danes aktivno delujeta nogometna in planinska sekcija, ostali športi pa so se zaradi lažje organizacije in ambicij osamosvojili. Na tej poti jim želimo veliko uspeha in jih vabimo, da se čim večkrat dobimo na igrišču, ki je zibelka športov v naši občini.

Občina Gorišnica

Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica

Uradne ure občine:

Pon.: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00

Sreda: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00

Petek: 8.00 – 13.00

Informacije

Aktualne novice

Vpiši svoj e-poštni naslov in prejmi aktualne novice.

Občina Gorišnica © 2023. Vse pravice pridržane.

Skip to content