Seje občinskega sveta

OBČINSKI SVET - VABILA Z GRADIVOM - 2022/2026

6. redna seja Občinskega sveta Občine Gorišnica

TOČKA 1 – UGOTOVITEV NAVZOČNOSTI TER PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 5 REDNE SEJE OS GORIŠNICA

TOČKA 2 – OBRAVNAVA PREDLOGA POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORIŠNICA

TOČKA 4 – POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE GORIŠNICA ZA LETO 2023

5. redna seja Občinskega sveta Občine Gorišnica

4. redna seja Občinskega sveta Občine Gorišnica

TOČKA 1 – Ugotovitev navzočnosti ter pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Gorišnica

TOČKA 2 – Elaborat KP Ptuj o oblikovanju cen storitev obveznih  GJS varstva okolja OSKRBE S PITNO VODO V OBČINAH

TOČKA 3 – Elaborat KP Ptuj o oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA – ČIŠČENJE ODPLAK

TOČKA 4 – Elaborat KP Ptuj o oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja ODVAJANJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA – ODVAJ. ODPLAK

TOČKA 5 – Elaborat KP Ptuj o oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja RAVNANJA S KOMUNALNI ODPADKI

TOČKA 6 – Sklep o  višini stroškov omrežnine izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda

TOČKA 12 – Potrditev letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Gorišnica

TOČKA 14 – Obravnava vloga CSD Spodnje Podravje za soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu

TOČKA 15 – Predlogi in vprašanja

3. redna seja Občinskega sveta Občine Gorišnica

2. redna seja Občinskega sveta Občine Gorišnica

1. konstitutivna seja občinskega sveta

Občina Gorišnica

Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica

Uradne ure občine:

Pon.: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00

Sreda: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00

Petek: 8.00 – 13.00

Aktualne novice

Vpiši svoj e-poštni naslov in prejmi aktualne novice.

Občina Gorišnica © 2023. Vse pravice pridržane.

Skip to content