KULTURNA DEDIŠČINA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA

– DEDIŠČINA ZA TURIZEM - INFORMACIJSKI CENTER Z RECEPCIJO ZA DOMINKOVO DOMAČIJO

Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija. Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: www.eu-skladi.si 

Občina Gorišnica se je z operacijo »Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma«, z Občino Cirkulane kot vodilnim partnerjem in Občino Zavrč, prijavila ma Javni poziv za izbor operacij za izvajanje strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2014 – 2020 na območju občin: Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Žetale in Majšperk za leto 2019, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

Povzetek operacije:

Območje občin partneric je izjemno bogato s kulturno – etnografsko dediščino, ki odseva nekdanji kmečki način življenja in ustvarjanja, lokalnih običajev in avtohtonih dobrin. 

V naselju Zavrč bodo skozi operacijo izvedene raziskave in nastali materiali (video posnetki, fotografiranje, pisno dokumentiranje), s katerimi bodo javnosti predstavljeni temelji kulturne dediščine na območju. 

V naselju Cirkulane bo z operacijo urejen Park dediščine Cirkulane na območju Natura 2000. V njem bodo obiskovalcu na enem mestu predstavljeni tradicionalni haloški objekti po vzoru nekdanjih haloških domačij. Z ureditvijo parka (postavitev tipične haloške cimprane hiše  -“Bložakova hiša”, hleva, kolarnice, čebelnjaka, kmečkega vrta in brajd) bo v Cirkulanah narejen pomemben korak za ohranjanje in promocijo kulturne in etnografske dediščine Haloz. 

V naselju Gorišnica bo na novo zgrajena recepcija v “Dominkovi domačiji”, v kateri je v okviru operacije predvidena ena zaposlitev za izvajanje vodenja ogledov na domačiji in »prodajalna« za prodajo lokalnih izdelkov in pridelkov. 

Snovna dediščina območja občin partneric vse hitreje propada in se izgublja, nesnovna pa odhaja v pozabo. Cilj in namen izvedenih raziskav, dokumentiranja izsledkov, predstavitve snovne in nesnovne dediščine javnosti je poučevanje o kulturni dediščini okolja, njeno zavarovanje in ohranitev za prihodnje rodove. Ta bo obiskovalcem na ogled postavljena v okviru raznovrstnih dogodkov, prireditev, stalnih in začasnih razstav ter drugih aktivnosti. 

S tem želimo zastaviti osrednjo smer turističnega razvoja, posledično pa tudi prispevati h gospodarskem zagonu in višji življenjski ravni bivalnega okolja vseh občin partneric. Občine s tem tudi uresničujejo Strategijo lokalnega razvoja, prispevajo k ohranjanju okolja s promocijo ekstenzivnega in eko – kmetijstva, kakor tudi h krepitvi socialne vzdržnosti z vključevanjem pripadnikov različnih generacijskih in ranljivih skupin v aktivnosti, ki se bodo izvajale.

 

Ciljne skupine v okviru operacije so: mladi, starejši, invalidi in ostala populacija Starejši bodo sodelovali pri raziskavah in vodili prikaz tradicionalnih znanj, spretnosti, starih običajev – prenos znanja na mlade. Mladi bodo pomagali soustvarjati prireditve in dogodke, se izobraževali.

 

Naziv operacije: Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma

Prijavitelj: Občina Cirkulane

Partnerji: Občina Gorišnica, Občina Zavrč

Skupna vrednost operacije: 317.581,12 €

Zaprošena vrednost ESRR: 180.000,00 €, od tega za Občino Gorišnica 100.000,00 € 

Ukrep U1: Razvoj podjetništva 

 

Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma ~ Lokalna akcijska skupina Haloze

Občina Gorišnica

Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica

Uradne ure občine:

Pon.: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00

Sreda: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00

Petek: 8.00 – 13.00

Aktualne novice

Vpiši svoj e-poštni naslov in prejmi aktualne novice.

Občina Gorišnica © 2023. Vse pravice pridržane.

Skip to content