Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov v občini Gorišnica za leto 2023
4. aprila, 2023

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV V OBČINI GORIŠNICA ZA LETO 2023

  1. Na razpisu lahko sodelujejo nosilci in izvajalci kulturne dejavnosti, ki imajo sedež na območju občine.
  2. Iz proračunskih sredstev v višini 21.030,00 EUR se bodo financirali naslednji programi: udeležbe na občinskih prireditvah, praznikih in revijah; samostojne prireditve v občini
  3. Predlagatelji morejo posredovati natančen opis programa za 2023, ki mora biti tudi finančno ovrednoten.
  4. Prav tako mora biti iz vloge razvidno število registriranih članov po sekcijah, leto ustanovitve društva in kraj ter datum izvajanja programa.
  5. Prijave je potrebno poslati najkasneje do 24. 04. 2023 na naslov Občina Gorišnica, Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica s pripisom za “za program kulture – ne odpiraj”. Na kuverti mora prijavitelj zapisati svoj naslov oz. sedež. Vloge se bodo obravnavale po času prispetja.
  6. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o postopku za financiranje kulturnih programov, ki jih izvajajo kulturna društva in se financirajo iz proračuna Občine Gorišnica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni z odločbo o izbiri najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za oddajo vlog.
  7. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane pogodbe o sofinanciranju izvedbe kulturnih programov.
  8. Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na občini Gorišnica, Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica. Kontaktna oseba: Renata Petek, telefon: 02 743 11 16, e-naslov: racunovodstvo@gorisnica.eu.
  9. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani občine Gorišnica pod rubriko Obrazci/Vloge.

Datum: 04. 04. 2023

Borut Kolar, župan občine Gorišnica

Komentiranje

Občina Gorišnica

Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica

Uradne ure občine:

Pon.: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00

Sreda: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00

Petek: 8.00 – 13.00

Informacije

Aktualne novice

Vpiši svoj e-poštni naslov in prejmi aktualne novice.

Občina Gorišnica © 2023. Vse pravice pridržane.

Skip to content