Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom
9. junija, 2023 - In Okolje in prostor

Izpolnjena in podpisana vloga se pošlje na:

Skip to content