Boštjan Kolar

VE-5: Gorišnica

Spoštovane vaščanke, vaščani Gorišnice.

Predstavljam se vam kot izvoljeni neodvisni svetnik občinskega sveta občine Gorišnica. Kolar Boštjan, rojen 16. 7. 1971, stanujoč v Gorišnici 155 C, po izobrazbi inženir telekomunikacij in diplomirani ekonomist, zaposlen v družbi GVO, d. o. o., s skoraj 500 zaposlenimi, kot vodja centra za upravljanje širokopasovnih omrežij za celotno Slovenijo. Za neodvisno kandidaturo sem se odločil, ker je moje načelo sodelovanje ne glede na strankarsko pripadnost, in sicer pri vseh projektih in aktivnostih občine, ki izboljšujejo kvaliteto življenja vseh občanov. Z izvolitvijo prevzemam odgovornost za konstruktivno delovanje v občinskem svetu v dobrobit celotne občine in hkrati obljubim, da si bom prizadeval za realizacijo zastavljenih ciljev, predvsem v povezavi z novim gasilsko-vaškim domom v Gorišnici in ureditvijo manjkajoče ali slabe infrastrukture. Moje delovanje v občinskem svetu vidim predvsem na področju požarne varnosti in investicij.

Za vse vaše pobude, predloge, vprašanja sem na voljo preko elektronske pošte bostjan.kolar@gorisnica.si.

Skip to content