Miran Černesl

VE-3: Muretinci

Dragi občani, predvsem pa sovaščani.

Dovolite mi, da se na začetku tega dopisa vsem iskreno zahvalim za zaupanje, ki ste mi ga ponovno namenili na lokalnih volitvah in mi zaupali mandat vaškega svetnika. Vaše zaupanje zame pomeni veliko obvezo in odgovornost v delovanju občinskega sveta na Občini Gorišnica. Dovolite, da povem nekaj o sebi. Sem Miran Černesl, rojen leta 1972, stanujoč v Muretincih 65. Zaposlen sem v segmentu logističnih storitev Pošte Slovenije v Mariboru. Sem oče treh skoraj odraslih otrok in velik domoljub, vezan na domači kraj, od kod izvirajo tudi moje korenine. Ker me obdajajo tudi ljudje, med katerimi se dobro počutim, temu kraju pravim DOM.

Občinski sestav je po volitvah skoraj v celoti prenovljen, poln mlajših, razgledanih ljudi. Vse to me navdaja z velikim optimizmom, da bomo delovali vsi skupaj kot homogena ekipa v korist vseh naših občanov. Tudi nov župan se zaveda, da je občinski svet najvišji organ odločanja v občini, in prav zato menim, da bodo vaše zahteve preko nas svetnikov veliko bolje slišane kot v preteklosti. Želim, da bomo združili modrost starejših in zagnanost mladih, če k temu dodamo še vašo podporo, bodo zastavljeni cilji mnogo lažje dosegljivi.

Miran Černesl

Skip to content