ELEMENTARNE NESREČE – PRIJAVA ŠKODE

OCENJEVANJE ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC MOČNIH NEURIJ Z VEČDNEVNIM OBILNIM DEŽEVJEM NA ŠIRŠEM OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE, KI JE POVZROČILO KATASTROFALNE POPLAVE, PLAZENJE TAL IN DRUGE POSLEDICE HUDOURNIŠKEGA DELOVANJA VISOKIH VODA OD 4. 8. 2023

Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-30/2023-18 – DGZR, z dne 10. 8. 2023, se bo na območju Občine Gorišnica od dne 18. 8. 2023 do dne 15. 9. 2023 vršila prijava škode na kmetijskih zemljiščih, poškodovanih objektih in gradbeni infrastrukturi.

Obrazce za prijavo škode občani dvignejo v prostorih Občine Gorišnica (sprejemna pisarna) v delovnem času občinske uprave ali do njih dostopajo na spletnih straneh Občine Gorišnica (povezava https://www.gorisnica.si/vloge/ ) ter spletni strani https://www.gov.si/zbirke/storitve/ocenjevanje-skode-po-naravnih-nesrecah/ , kjer so objavljene tudi druge pomembne informacije v zvezi s prijavo škode in šifranti.

Aktualni obrazci za prijavo škode so:

Zaradi lažje organizacije in vnosa podatkov v program AJDA naprošamo vse, ki boste prijavili škodo, da to storite čim prej. Skrajni rok za prijavo je petek, 15. 9. 2023, zato da lahko nato občinska komisija za popis in oceno škode, prijave preveri in vnese v program. Izpolnjene in podpisane obrazce vložite fizično na sedež občine ali jih posredujete po pošti na naslov Občina Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica ali skenirane posredujete na elektronski naslov obcina@gorisnica.si .

Ob obrazcu prijavitelj v prilogi doda / pripne tudi sliko poškodovanega kmetijskega zemljišča, poškodovanega objekta oz. poškodovanega gradbenega odseka, če z njo razpolaga. Oškodovanec naj sporoči tudi kontaktno telefonsko številko in vlogo opremi z dvema podpisoma.

Občinska uprava Občine Gorišnica

Priloga:

Prejšnji SZJ – VARNOST PRI ČIŠČENJU PO POPLAVAH

Občina Gorišnica

Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica

Uradne ure občine:

Pon.: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00

Sreda: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00

Petek: 8.00 – 13.00

Aktualne novice

Vpiši svoj e-poštni naslov in prejmi aktualne novice.

Občina Gorišnica © 2023. Vse pravice pridržane.

Skip to content