UKREPI ZA POSLEDICO POPLAV

Spoštovani,

Sporočamo vam, da bo distribucijski operater v skladu s 113. členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) podatke o povzročeni škodi na posameznih objektih pridobil sam iz centralne zbirke podatkov, ki jo vodi Uprava RS za zaščito in reševanje.

Več v izjavi za javnost: https://www.elektro-maribor.si/o-podjetju/za-medije/novice/prebivalci-in-podjetja-ki-so-zaradi-poplav-imeli-%C5%A1kodo-na-posameznih-objektih-naj-se-obra%C4%8Dajo-izklju%C4%8Dno-na-ob%C4%8Dinske-komisije/

Prejšnji SLAVNOSTNA AKADEMIJA ČEBELARSKE ZVEZE SLOVENIJE
Skip to content