POPIS ŠKODE NA TRAJNIH NASADIH ZARADI POSLEDIC POZEBE OD 3. DO 7. APRILA 2023

  1. Prične se z ocenjevanjem škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023, na prizadetih območjih po podatkih Agencije RS za okolje in Javne službe kmetijskega svetovanja.
  2. Na podlagi izdelane predhodne ocene škode na trajnih nasadih (priznanih kultur) se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023 na prizadetih območjih katastrskih občin in prizadetih kulturah.

Ocena škode se bo izdelala za reševanje potreb pri izvajanju ukrepov kmetijske politike Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na podlagi ocenjene škode bodo imeli oškodovanci možnost uveljavljanja znižanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znižanja najemnin pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ter uveljavljanja višje sile v okviru ukrepov tekoče kmetijske politike. Ocenjena škoda bo tudi podlaga za oblikovanje pomoči najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom.

  1. Občinske komisije zbirajo obrazce 2 do 24. novembra 2023, podatki iz obrazca pa morajo biti do istega dne vneseni v spletno aplikacijo Ajda.

Občinska uprava Občine Gorišnica, Strokovna komisija za ocenjevanje škode na stvareh

Priloga:

Prejšnji MARTINOVANJE 2023 V GORIŠNICI

Občina Gorišnica

Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica

Uradne ure občine:

Pon.: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00

Sreda: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00

Petek: 8.00 – 13.00

Aktualne novice

Vpiši svoj e-poštni naslov in prejmi aktualne novice.

Občina Gorišnica © 2023. Vse pravice pridržane.

Skip to content