Ponudba za prodajo nepremičnine občini kot nosilcu predkupne pravice
9. junija, 2023 - In Okolje in prostor

Izpolnjena in podpisana vloga se pošlje na:

  • ponudba_za_prodajo_nepremicnine_obcine_kot_nosilcu_predkupne_pravicev2 pdf (219kb) [ download ]
  • ponudba_za_prodajo_nepremicnine_obcine_kot_nosilcu_predkupne_pravicev2 doc (59kb) [ download ]
Skip to content